Changes, Challenges & Chances

Welkom bij de Mobility & Transport Innovation Challenge Roermond. Praat, denk en doe mee aan uitdagingen die zijn geformuleerd over mobiliteit en transport en lever zo een concrete bijdrage aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en gezondheid van Roermond en de regio.

De Innovation Challenge is een innovatie-prijsvraag, waarbij via experts en buitenstaanders uit de mobiliteitswereld een zoektocht start naar vernieuwende ideeën die invulling geven aan een duurzame en leefbare toekomst voor de regio Roermond en daarbuiten. Met experts en netwerk gaan we op zoek naar vernieuwende ideeën en concepten die een antwoord kunnen bieden op de maatschappelijke- en economische opgaven waar we nu en in de toekomst voor staan. Deze opgaven vragen om oplossingen en veranderingen in het mobiliteitsdenken, die enkel tot stand komen door slimme verbindingen tussen sectoren, expertise en diverse vakgebieden.

Waarom Roermond?
De regio Roermond heeft mede door haar ligging midden in de Euregio een interessante functie als woon-, werk- en recreatiegebied. Tegelijk kent de stad op het vlak van mobiliteit diverse uitdagingen en liggen er voor de toekomst mooie kansen voor het benutten van alles wat de stad en de regio te bieden heeft. De challenge richt zich nadrukkelijk niet alleen op Roermond, maar ook op Limburg, Vlaanderen en de rest van Nederland. Omdat de gemeente werkt aan een nieuw mobiliteitsplan voor de toekomst, is de timing tevens logisch, om de challenge in Roermond te laten plaatsvinden.

Dit willen we bereiken met de challenge?
Doel van de challenge is om tot innovatieve ideeën te komen die op lange termijn oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven rondom mobiliteit. Dit kunnen bestaande bedrijfsideeën zijn op het gebied van zorg en mobiliteit, maar ook totaal nieuwe oplossingen voor bijvoorbeeld lopen en fietsen in de stad. De initiatiefnemers willen hiermee mensen en organisaties aansporen om anders naar mobiliteit te kijken, zo komen de beste oplossingen tot stand door slimme verbindingen tussen sectoren en vakgebieden. Om ook jongeren te stimuleren om aan deze uitdagende prijsvraag deel te nemen worden initiatieven vanuit het onderwijs gestimuleerd door middel van een extra prijs voor het meest innovatieve idee dat vanuit het onderwijs wordt aangedragen.

Transitie in mobiliteit en transport
Om de uitdagingen op het vlak van mobiliteit en transport in de toekomst het hoofd te kunnen bieden en kansen te benutten, is een nieuwe manier van denken nodig over mobiliteit. Deze innovation challenge is een eerste editie van een reeks events die in het kader van een vernieuwend mobiliteitsdenken zullen gaan plaatsvinden.

Alles over de challenge

De Challenge begint op 1 december 2016 en duurt tot 18 mei 2017. We zoeken naar concepten en ideeën die potentie hebben om uit te groeien tot icoonprojecten op het gebied van slimme mobiliteit en transport. Aan het eind van de Challenge zal een vakjury alle concepten en ideeën beoordelen en de beste inzendingen een podium bieden op het afsluitende Boostcamp Event op 18 mei 2017. De meest impactvolle inzendingen presenteren zich daar aan een breed publiek van investeerders, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheidsinstellingen. Ook gaan we de beste inzendingen voorzien van prijzen in de vorm van prijzengeld , professionele ondersteuning en financiering .

 


Maatschappelijk thema’s en opgaven
Tijdens het Inspiration Event op 1 december 2016 is een variëteit aan mensen uit bedrijfsleven, overheid en maatschappij uitgedaagd om vanuit hun expertise en kennis mee te schetsen aan de mobiliteitsoplossingen van de toekomst en de veranderingen in het mobiliteitsdenken die daarbij nodig zijn. De uitdagingen en thema’s vormen de inspiratie voor de inzendingen van de challenge. Inzendingen moeten ten minste raakvlak hebben met één van de thema’s en één van de opgaven.

Thema 1: Ondernemen
Thema 2: Gastvrije steden
Thema 3: Mens en Gebruiker centraal
Thema 4: Fietsen & Lopen
Thema 5: Zorg
Thema 6: Technology & Smart Mobility

Klik hier voor de uitdagingen en kansen die gedefnieerd zijn en de belangrijkste achtergrondinformatie.

Call to action!
We roepen een brede groep particulieren, organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en scholen op om met innovatieve concepten en ideeën deel te nemen aan de challenge. Iedereen kan een idee of concept inzenden. Teams of individuen kunnen zich inschrijven met een idee, een onderzoek met toepassingsmogelijkheid, een innovatief business model of als start-up. Deze mogen komen uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de onderzoekswereld, kunst en cultuursector, maatschappelijke organisaties of de overheid. Zolang de inzending op enige wijze maar een oplossing kan bieden in de wereld van mobiliteit en transport van de toekomst en zich richt op minimaal één van de thema’s en één van de maatschappelijke opgaven. De vakjury zal de inzendingen onder andere beoordelen op de toetsingscriteria zoals hieronder beschreven.

Toetsingscriteria

 
 
 Transferable  De oplossing is breed toepasbaar in meerdere regio's en gebieden

 

  Sustainable Brent duurzame verandering en is houdbaar als oplossing

 

  Scalable Heeft potentie om uit te groeien tot breed gedragen schaalbare toepassing of product/dienst

 

  Shared Value Lost mobiliteitsuitdaging op, heeft economisch waarden én maatschappelijke waarde

 

  Future-proof Zet aan tot toekomstdenken en bied antwoord op uitdagingen of kansen in de toekomst

 

Waarom doet u (ook) mee aan de challenge?

Er zijn veel redenen waarom (ook) uw inzending welkom is:

 • De winnaar van de challenge ontvangt €5.000 prijzengeld.
 • Kans op financiering voor het doorontwikkelen voor de selectie van beste ideeën.
 • "Boostcamp” traject voor het beste concept per thema in voorbereiding op het Boostcamp Event op 18 mei 2017.
 • Ecosysteem en netwerk van partners om je idee verder in te testen, ontwikkelen of opschalen.
 • (Inter)nationale publiciteit en aandacht voor jouw idee of concept.
 • 2 tickets voor het Boostcamp Event op 18 mei 2017.

Jongerenprijs:
Er wordt bovendien een geldprijs van €1.500 beschikbaar gesteld voor het meest innovatieve idee ingezonden vanuit het onderwijs, door jongeren onder de 21 jaar.

De beste inzending per thema zal zichzelf presenteren op het Boostcamp Event voor aanwezigen uit het bedrijfsleven, overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en mogelijke investeerders.

Tijdslijn Innovation Challenge

Wat is uw idee, concept of oplossing?

Hier kunt u op basis van de volgende stappen eenvoudig uw inzending voor de innovatiewedstrijd indienen. Inschrijven kan van 2 december 2016 tot en met 23 april 2017.

1. Download het Inschrijfformulier

2. Vul het document in en sla het op (als pdf)

3. Klik op onderstaande button “Inschrijven”

4. Vul uw gegevens in en upload het inschrijfformulier. U kunt tevens een extra bijlage uploaden met een nadere omschrijving of uitbeelding van uw idee/concept.

Direct na de inschrijftermijn buigt de jury zich over de inzendingen. U krijgt uiteraard bericht en wellicht komt uw inzending in aanmerking voor verdere begeleiding door Next2Company. De beste inzendingen per thema mogen zichzelf presenteren tijdens het Boostcamp Event op 18 mei 2017 in Roermond.

Mede namens de gemeente Roermond en de startpartners van de challenge alvast hartelijk dank voor uw tijd, ideeën en energie!

Nieuws over de Challenge

 • Lancering Mobility & Transport Innovation Challenge Roermond

  Op 1 december start in de ECI Cultuurfabriek te Roermond de “Mobility & Transport Innovation Challenge”. De Innovation Challenge is een innovatie-prijsvraag, waarbij via experts en buitenstaanders uit de mobiliteitswereld een zoektocht start naar vernieuwende ideeën die invulling geven aan een duurzame en leefbare toekomst voor de regio Roermond en daarbuiten.

  Aan deze challenge is een prijsvraag gekoppeld waaraan iedereen die geïnteresseerd is in mobiliteitsvraagstukken kan deelnemen. “We moedigen vooral ook inzendingen aan van mensen buiten het vakgebied mobiliteit of transport” aldus Wethouder Fick-Moussaoui van de Gemeente Roermond. “Zo krijgen we een mooie brede kijk op de toekomst van mobiliteit en vinden we hopelijk een aantal ideeën die kunnen uitgroeien tot krachtige oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken in onze stad en ook daarbuiten”.

  Zo is te lezen op de website van de gemeente Roermond. Klik hier voor het complete artikel.

 • Mobility & Transport Innovation Challenge Roermond gelanceerd

  Donderdag 1 december is in de ECI Cultuurfabriek te Roermond de “Mobility & Transport Innovation Challenge” gelanceerd door Wethouder Fick-Moussaoui van de Gemeente Roermond. De Innovation Challenge is een innovatie-prijsvraag, waarbij via experts en buitenstaanders uit de mobiliteitswereld een zoektocht start naar vernieuwende ideeën die invulling geven aan een duurzame en leefbare toekomst voor de regio Roermond en daarbuiten. Minister Schultz van Haegen liet vanuit Brussel weten dat het goed is dat Roermond op deze manier aan de slag gaat met de met de toekomst van mobiliteit. “Ik ben benieuwd welke innovatieve en creatieve oplossingen worden aangedragen voor de mobiliteitsuitdaging waar Roermond mee te maken heeft. Ik ben ervan overtuigd dat deze challenge leidt tot mooie projecten die breed toegepast kunnen worden voor mobiliteitsvraagstukken in de rest van Nederland en in Vlaanderen.”

  Bij de lancering waren circa 50 vertegenwoordigers aanwezig uit het onderwijs, het vakgebied mobiliteit, het bedrijfsleven en de overheid. Zij hebben gedurende de dag geluisterd naar inspirerende sprekers over de toekomst van mobiliteit en in groepssessies meebepaalt welke uitdagingen en kansen er spelen binnen mobiliteit en transport in de toekomst. Daaruit zijn concrete maatschappelijke opgaven gekomen die geadresseerd mogen worden in de challenge, eenieder kan hiertoe zijn idee, concept of oplossing indienen. Op de dag onstonden veel nieuwe verbindingen en al wat eerste ideeen onder de aanwezigen. “Het is van belang dat we mekaar blijven opzoeken en breed blijven nadenken over mobiliteit in – en buiten – Roermond”, aldus mede-initatiefnemer Jan Willem Boots van de firma Kragten.

  Oproep
  Wethouder Fick-Moussaoui maakte tevens de oproep voor inzendingen wereldkundig. “We zijn op zoek naar creatieve, vernieuwende out-of-the-box ideeen voor ons eigen mobiliteitsvraagstuk. Ik doe graag de oproep aan iedereen om mee te denken, deze challenge te verspreiden in zijn of haar netwerk en goede ideeën in te zenden.” Aan de challenge is een prijsvraag gekoppeld waaraan iedereen die geïnteresseerd is in mobiliteitsvraagstukken kan deelnemen.

  Inzendingen voor de challenge zijn mogelijk van 2 december tot 23 april 2017 via www.mobilitychallenge.nl/roermond. Mei volgend jaar mogen de beste ideeën zichzelf presenteren bij een afsluitend Boostcamp congres, aan een breed publiek van investeerders, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheidsinstellingen. De uiteindelijke winnaar ontvangt een geldprijs van €5.000 en de mogelijkheid tot het verkrijgen van verdere financiering en professionele ondersteuning voor zijn/haar idee. Er zal ook een geldprijs van €1.500 beschikbaar worden gesteld voor het meest innovatieve idee ingezonden vanuit het onderwijs, door jongeren onder de 21 jaar. De challenge is mede mogelijk gemaakt door Kragten, RESOLVE, McArthurGlen Groep, de Provincie Limburg en de Gemeente Roermond.

  Startsein RESOLVE in Roermond
  Tijdens de lancering van de Mobility & Transport Innovation Challenge is ook het startsein gegeven voor het Europese project RESOLVE. Roermond is projectleider van dit project waarin 8 Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam de komende 5 jaar samenwerken. In RESOLVE bundelen partners hun kennis en ervaring om de betrokkenheid van de retailsector bij het opstellen van verkeersbeleid te vergroten. Op lokaal niveau gebeurt dit met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (in het Engels SUMP genaamd), op regionaal en landelijk niveau door de met RESOLVE opgedane kennis en ervaring breed te verspreiden en op Europees niveau door een aanvulling op de SUMP-richtlijnen voor te stellen. RESOLVE wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en mogelijk gemaakt door het INTERREG Europe programma van de Europese Unie.

Partners

Partners van de Mobility and Transport Innovation Challenge onderschrijven de doelstellingen van de challenge en dragen op diverse wijzen bij aan het opbouwen, uitzetten en laten slagen van de challenge. Hiermee geven zij steun aan een unieke beweging voor nieuwe mobiliteit en het vakgebied, gericht op integrale en gebruikersgerichte oplossingen . Tevens zien zij in de maatschappelijke uitdagingen juist kansen en geloven zij in de potentie van het gezamenlijk ontwikkelen van deze kansen tot impactvolle en duurzame verdienmodellen in de wereld van mobiliteit en transport. Zo bieden de partners in deze challenge hun netwerk en expertise aan om de beste ideeën te kunnen laten uitgroeien tot icoonprojecten.


Startpartners

De startpartners in deze challenge zijnde initiatiefnemers en financiers van de challenge.

   
Gemeente Roermond
Zie voor meer informatie: www.roermond.nl
  Kragten
Wij werken aan ruimte in al zijn verschijningsvormen,  wij combineren vakkennis en proceskennis en stellen de klant daarbij centraal. Vertrouwen is daarbij een sleutelbegrip voor kwaliteit en continuïteit. Als advies-, ontwerp- en ingenieursbureau heeft Kragten een heldere structuur zoals in het onderstaande figuur weergegeven. Kijk voor meer informatie: www.kragten.nl.
  Designer Outlet Roermond / McArthurGlen Group
http://www.mcarthurglen.com/nl/designer-outlet-roermond/nl/

RESOLVE Roermond
http://www.interregeurope.eu/resolve/

Provincie Limburg
http://www.limburg.nl/


Netwerk partners
De netwerkpartners zijn organisaties met een breed netwerk in het bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstellingen en/of het vakgebied mobiliteit. 

Transitieteam
De Challenge is een van de concrete resultaten van het Transitieteam Verkeer en Mobiliteit waarin zitting hebben: Peter Arts (Artsconsultants, Roermond), Nettie Bakker (Acquire Publishing, Zwolle), Mike Bérénos (AVB Mobiliteit en Onderwijs, Eindhoven), Erik Donkers (VIA, Vught), Johan Janse (JJadvies, Bavel), Ruben Loendersloot (Loendersloot Groep, Nijmegen), Magrita Noordmans (Engie), Marcus Popkema (Windesheim, Zwolle), Joris Willems (HSV, Diepenbeek/België).

Organisatie
De organisatie van de challenge is in handen van: